Obsługa wydruków obrazów faktur z WAPRO Mag w Mistral B2B

Mistral B2B dla WAPRO Mag
Mistral B2B dla WAPRO Mag (WF-Mag)

Dodano obsługę wyświetlania obrazu faktur zapisanych w module eDokumenty w programie WAPRO Mag. System może więc wyświetlać identyczne w wyglądzie faktury stworzone w WAPRO Mag. Obsługiwane są zarówno obrazy wydruków systemowych jak i wydruki Crystal Reports

Listę wszystkich zmian w systemach Mistral można zobaczyć na stronie: https://mistral.net.pl/aktualna-wersja