WAPRO PPK -- Pracownicze Plany Kapitałowe

Nowy moduł WAPRO PPK

WAPRO ERP jest już gotowe na nowe przepisy ! Pracownicze plany kapitałowe ustanawiają nowy zestaw obowiązków po stronie pracodawcy i pracownika, w związku z tym marka WAPRO ERP stworzzla nowy …