WAPRO Mag – sprzedaż i magazyn

Program WAPRO Mag przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji towarowo-wartościowej w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych, o różnym profilu działalności.

Wspomaga sprzedaż poprzez rozbudowany system wariantów sprzedaży, cenników, upustów, kontrolę zobowiązań i należności. Ułatwia analizę przepływu towarowego, dzięki możliwości tworzenia różnorodnych zestawień przychodów i rozchodów towarów w dowolnym okresie.

Program posiada wbudowany moduł zamówień, dzięki któremu pozwala na sprawne zarządzanie zapasami magazynowymi,  Funkcjonujący segment rozrachunków i dokumentów finansowych, zapewnia rozliczanie i kontrole stanu płatności w oparciu o raporty kasowe i bankowe.

WAPRO Mag to wynik połączenia dotychczasowych, bogatych doświadczeń firmy WAPRO ERP, jako producenta aplikacji biznesowych, z możliwościami jakie daje zastosowanie najnowszych technologii informatycznych.

WAPRO Mag składa się trzech podstawowych modułów:

  1. Modułu zarządzania magazynem, jego zadaniem jest prowadzenie ewidencji towarowo – wartościowej oraz zarządzanie gospodarką magazynową firmy. Posiada wszystkie narzędzia potrzebne do pełnej automatyzacji pracy osób obsługujących magazyn.
  1. Modułu zarządzania sprzedażą, wspiera i automatyzuje wszystkie procesy związane z transakcjami sprzedaży przeprowadzanymi przez firmy w I etapie od ustalenia i kontroli właściwej polityki cenowej (cenniki), w II etapie wystawiania i kontroli stanu realizacji zamówień, wystawiania dokumentów handlowych kończąc na III etapie na raportach osiągniętych przychodów, zysków czy rentowności firmy.
    Moduł zarządzania sprzedażą posiada mechanizmy automatyzujące pracę zarówno osób związanych z fizycznym obrotem towarowym jak i osób dokumentujących ten obrót.
  1. Moduł finansowy, obsługuje rejestry operacji bankowych, kasowych, rozrachunków z kontrahentami. Jest uzupełnieniem wyżej wymienionych modułów i umożliwia pełną kontrolę finansów firmy oraz rozliczeń z kontrahentami. Wspiera przy tym operacje e-przelewów.

WAPRO Mag opracowany jest w czterech wariantach:

  1. wariant START , adresowany jest do jednoosobowych mikroprzedsiębiorstw, firm rodzinnych, gdzie podstawową funkcja programu jest fakturowanie prostej sprzedaży towarów, produktów, wyrobów (wystawianie dokumentów sprzedaży) w małym sklepie czy kiosku. Zapewnia pełną automatyzację procesu sprzedaży, który połączony jest z zarządzaniem magazynem
  2. wariant BIZNES, skierowany do małych firm, które wymagają już obsługi wielu magazynów reprezentujących oddziały firmy, filie czy punktu sprzedaży detalicznej. Wspiera i koordynuje działalność firmy w obszarze sprzedaży i magazynu.
  3. wariant PRESTIŻ – przeznaczony dla średnich firm posiadających wiele oddziałów, filii, sklepów na terenie kraju. Wariant PRESTIŻ wspiera obsługę wewnątrz unijnego oraz poza unijnego obrotu towarowego.
  4. wariant PRESTIŻ PLUS , zawiera pełną funkcjonalność wariantu PRESTIŻ i przeznaczony jest dla użytkowników o specyficznych wymaganiach. Wariant PRESTIŻ PLUS umożliwia praktycznie dowolną rozbudowę struktur bazy danych.