Zmiany w przepisach. Paragon z NIP w WAPRO Mag

Faktury do paragonu

Już od 1 września 2019 poważna zmiana w przepisach ! W dniu 10.06.2019 do Sejmu wpłynął projekt ustawy dotyczącej uszczelnienia systemu podatkowego oraz zapewnienia zwiększenia stabilności wpływów z tytułu podatku …

WAPRO PPK -- Pracownicze Plany Kapitałowe

Nowy moduł WAPRO PPK

WAPRO ERP jest już gotowe na nowe przepisy ! Pracownicze plany kapitałowe ustanawiają nowy zestaw obowiązków po stronie pracodawcy i pracownika, w związku z tym marka WAPRO ERP stworzzla nowy …