Nowy moduł WAPRO PPK

WAPRO ERP jest już gotowe na nowe przepisy !

WAPRO PPK -- Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze plany kapitałowe ustanawiają nowy zestaw obowiązków po stronie pracodawcy i pracownika, w związku z tym marka WAPRO ERP stworzzla nowy moduł o nazwie WAPRO PPK, który będzie współpracował z aplikacjami WAPRO ERP, związanymi z tym zagadnieniem.
Jako pierwszy, 2 lipca pojawi się WAPRO GANG w wersji 8.41.0 a moduł WAPRO PPK dostępny jest na zasadach usługi subskrypcyjnej, w każdym wariancie programu.

WAPRO PPK umożliwia m.in. rejestrację umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansową łącznie z elementami opisanymi w ustawie, rejestrację uczestników wraz z parametrami pozwalającymi na obliczenie ich składek do PPK, rejestracje deklaracji uczestników dotyczących wysokości składek, rezygnacji z dokonywania wpłat i wznowienia dokonywania wpłat. Moduł ten jest wyposażony w opcje importu danych firm i uczestników oraz obliczonych składek na PPK z programu WAPRO Gang jak również opcje przygotowania plików dla instytucji finansowych zgodnie z dokumentem opracowanym przez Grupę Projektową PPK.